Ventanal del aula de música

Ventanal del aula de música de la Escuela Infantil Booma